Warsztaty - Ratunek

Przejdź do treści

Menu główne:

Warsztaty ratunkowe informacje

Warsztaty Ratunkowe służą popularyzacji niesienia pierwszej pomocy medycznej.

Przyczyniają się do zwiększenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kadra to pracujący od wielu lat, wykwalifikowani i aktywni zawodowo pracownicy Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, prezentacji multimedialnych oraz fantomów czynią zajęcia ciekawymi. Możliwość przećwiczenia przekazywanych treści pozwala lepiej przyswoić uczestnikom wiedzę, a w przypadku konieczności ją zastosować.

Podczas warsztatów ratunkowych szczególny nacisk kładziony jest na:

 • co robić w stanach zagrożenia zdrowia lub życia ?
 • jak zadbać o własne bezpieczeństwo ?
 • kiedy i w jaki sposób wzywać pomoc i ratunek ?
 • w jaki sposób sprawdzić stan osoby potrzebującej pomocy ?
 • udzielanie pomocy w określonych przypadkach:
 • zranienia i krwawienia
 • urazy kości, złamania
 • ciało obce w oku, nosie, uchu (przykłady pestka w nosie, owad w uchu,)
 • zatrucia, substancje toksyczne (przykłady zatrucia grzybami, narkotyki)
 • stany zagrożenia życia (objawy i postępowanie)
 • prowadzenie akcji reanimacyjnej (osoba nieprzytomna) z użyciem fantomu.

Zwrócenie uwagi na najnowsze wytyczne ustalane przez organizacje ustalające standardy w tym zakresie.

Przećwiczenie przez uczestników resuscytacji krążeniowo-oddechowej czynności prowadzone na fantomie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego